Rådgivning FAQ

Kategorier

Nyheder

Hvad er genmodificeret (GMO)?

Skrevet af
torsdag, september 13, 2018

GMO er en forkortelse for genmodificeret organisme. Det dækker over en række planter, bakterier og andet, der har fået deres arvemateriale (deres gener) ændret, enten ved at få fjernet eller tilført et ekstra gen, eller ændret på et eksisterende gen.

En stor del af GMO brugt i foderproduktion er planter, der er har fået deres arvemateriale ændret, så de er mere modstandsdygtige overfor insekter og ukrudtsmidler. Mange fødevarer og foderprodukter er mærket som GMO-fri, produceret uden brug af GMO eller noget helt tredje. Det kan være svært at gennemskue, hvad de forskellige mærkninger reelt betyder.

Generelt er reglen, at man ikke må kalde noget GMO-frit, hvis der ikke også er en version af varen, der indeholder GMO. Derudover skal mærkningen klart beskrive, hvad der reelt kontrolleres ved varen eller fremstillingen.

For mærkninger som ”Fri for spor af GMO” eller ”Indeholder ikke spor af GMO”, der direkte henviser til det færdige produkt, skal der foreligge analysetests, der beviser, at det endelige produkt er fri for GMO.

Nogle vælger også at mærke deres produkter ”Ikke produceret af råvarer, der indeholder GMO” eller ”Fremstillet af råvarer fri for GMO”. Disse mærker fortæller, at der ikke har været GMO i de råvarer, som produktet er fremstillet af. Der bør derfor foreligge analyseresultater, der beviser dette, samt dokumentation for, at det også er de analyserede råvarer, der er blevet anvendt i det endelige produkt.