Ny forskning om Speedi-Beet og Fibre-Beet

Ny forskning om Speedi-Beet og Fibre-Beet

Skrevet af Elin A. Andersson, Cand. Scient. Animal Science
tirsdag, januar 30, 2018
Fodring generelt Grovfoder Heste

I forskningssamarbejdet mellem British Horse Feeds og College of Medical, Veterinary & Life Sciences, University of Glasgow er det undersøgt, hvordan produkterne Speedi-Beet og Fibre-Beet fordøjes hos heste sammenlignet med andre fiberprodukter herunder hø og almindelige roefibre.

Speedi-Beet er varmebehandlede (mikroniserede) roefibre og hovedingredienserne i Fibre-Beet er Speedi-Beet og lucerne. Begge produkter skal opblødes i vand før fodring. Roefibre er letfordøjelige fibre, som er en restprodukt fra sukkerproduktionen og er hoveddelen af det som er tilbage, når sukkeret og vandet er fjernet. Roefibre har dermed et lavt indhold af sukker.

Ved disse undersøgelser var der bland andet fokus på Effektiv Nedbrydelighed (engelsk; Effective Degradability (ED)). Begrebet ED bruges i stedet for fordøjelighed, fordi roefibrene ikke kan fordøjes med hjælp af enzymer, men nedbrydes med hjælp af mikroorganismer i hestens stortarm (blind- og tyktarm), ligesom bl.a. fibrerne hemicellulose og cellulose. Fibrene bliver forgæret af mikroorganismerne, hvilket resulterer i flygtige fedtsyrer (FFA), som hesten kan absorbere og bruge som energi. ED beskriver dermed andelen af næringsstoffer, som kan absorberes, uanset om de er blevet forgæret af mikroorganismer eller nedbrudt af enzymer.

For at undersøge ED gennem in vitro forsøg, inkuberede man et/flere fodermidler sammen med mikroorganismer fra hestens tarm. Gassen som produceredes ved forgæringen måltes derefter, da den er korreleret med ED. Gasproduktionen ses altså som et mål for hvor effektivt foderet omsættes. Indledende forsøg som British Horse Feeds og College of Medical, Veterinary & Life Sciences, University of Glasgow har foretaget, viser at Speedi-Beet har en noget højere gasproduktion end almindelige roefibre* og betydeligt højere gasproduktion end hø. Når Speedi-Beet eller roefibre* gives sammen med hø (80 % hø, 20 % Speedi-Beet eller roefibre*), så bliver gasproduktionen højere end når hø gives alene. Hø kombineret med Speedi-Beet giver en højere gasproduktion end hø kombineret med roefibre*. Gasproduktionen bliver også højere, når Fibre-Beet gives i kombination med hø, end når hø gives alene. Det her betyder at hesten kan udnytte fibrerne i Speedi-Beet og roefibre* betydeligt bedre end fibrene i hø, mens fibrene i Speedi-Beet kan udnyttes lidt bedre end fibrene i roefibre*. Når Speedi-Beet, roefibre* eller Fibre-Beet gives sammen med hø udnyttes fibrene i fodret bedre, end når hø gives alene.

Tidligere forskning har vist, at ED for roefibre* ligger på 74 %, mens ED for lucerne er lavere, 54 %. Det er dog blevet vist, at ED for lucerne forbedres signifikant, når det gives sammen med roefibre*, hvilket bekræftes i et forsøg af British Horse Feeds og College of Medical, Veterinary & Life Sciences, University of Glasgow. Fibre-Beet har dermed en høj ED, selvom produktet indeholder lucerne. Hesten kan dog ikke udnytte fibrene i Fibre-Beet lige så godt som fibrene i Speedi-Beet, men udnyttelsen af fibre i Fibre-Beet er betydeligt bedre end i hø.

Udover at Fibre-Beet har en høj ED, så har produktet vist sig at kunne opretholde en højere pH-niveau i en laboratorie-simuleret hestemavesæk end almindeligt græs-hø. Dette indikerer, at Fibre-Beet kan have en evne at forbedre miljøet i mavesækken. Undersøgelser af rigtige heste som fodres med Fibre-Beet er dog nødvendigt for at kunne bekræfte dette. Disse undersøgelser er påbegyndt og tyder på, at antagelserne passer, men flere heste skal testes, før man kan konkludere noget.

Speedi-Beet

Du kan læse mere om Speedi-Beet her

Fibre-Beet

Du kan læse mere om Fibre-Beet her

Fodnote: *Beet pulp

Referencer:

British Horse Feeds, 2017, Speedi-BeetTM: Technical Update.

British Horse Feeds, 2017, Fibre-Beet: A technical update.