Speedi-Beet og Fibre-Beet versus hø? Et studie i fordøjelighed.

Speedi-Beet og Fibre-Beet versus hø? Et studie i fordøjelighed.

Skrevet af Elin A. Andersson, Cand. Scient. Animal Science
tirsdag, januar 30, 2018
Fodring generelt Grovfoder Heste

Forskere har sammenlignet hvor godt Speedi-Beet og Fibre-Beet fordøjes hos heste sammenlignet med andre fiberprodukter herunder hø og almindelige roefibre.

 

 

Speedi-Beet er varmebehandlede (mikroniserede) roefibre. Fibre-Beet er en blanding af Seedi-Beet og lucerne. Begge produkter skal opblødes i vand før fodring. Roefibre er et restprodukt fra sukkerproduktionen, som er det, der er tilbage, når sukkeret og vandet er fjernet. Sukkerindholdet er dermed meget lavt.

 

 

I undersøgelserne kiggede forskerne på Effektiv Nedbrydelighed (engelsk; Effective Degradability (ED)). Begrebet ED bruges i stedet for fordøjelighed, fordi roefibrene ikke kan fordøjes med hjælp af enzymer, men nedbrydes med hjælp af mikroorganismer i hestens stortarm (blind- og tyktarm). Fibrene bliver forgæret af mikroorganismerne, hvilket resulterer i flygtige fedtsyrer (FFA), som hesten kan absorbere og bruge som energi. ED beskriver dermed andelen af næringsstoffer, som kan absorberes, uanset om de er blevet forgæret af mikroorganismer eller nedbrudt af enzymer.

 

 

For at undersøge ED tilsatte man mikroorganismer fra hesten tarm til et eller flere af de fodermidler, som man var interesserede i. Mikroorganismerne fik lov til at fordøje fibrene i en lukket beholder, så man kunne efterligner, de processer der sker i tarmen på hesten. Forskerne målte på den gas der blev produceret ved forgærringen. Gasproduktionen ses nemlig som et mål for hvor effektivt foderet omsættes. Indledende forsøg som British Horse Feeds og College of Medical, Veterinary & Life Sciences, University of Glasgow har foretaget, viser at Speedi-Beet har en noget højere gasproduktion end almindelige roefibre* og betydeligt højere gasproduktion end hø. Når Speedi-Beet eller roefibre* gives sammen med hø (80 % hø, 20 % Speedi-Beet eller roefibre*), så bliver gasproduktionen højere end når hø gives alene. Hø kombineret med Speedi-Beet giver en højere gasproduktion end hø kombineret med roefibre*. Gasproduktionen bliver også højere, når Fibre-Beet gives i kombination med hø, end når hø gives alene. Konklusionen var at fibrene i Speedi-Beet kan udnyttes lidt bedre end fibrene i roefibre* og at både Speedi-Beet og roefibre* udnyttes betydeligt bedre end fibrene i hø. Endeligt var konklusionen at når Speedi-Beet, roefibre* eller Fibre-Beet gives sammen med hø udnyttes fibrene i fodret bedre, end når hø gives alene.

 

 

Selvom Fibre-Beet indeholder lucerne, der har en lidt lavere ED end roefibre (på 74 % for roefibre, 54 % for lucerne) har det stadig en høj ED. Forskning viser nemlig, at ED for lucerne forbedres markant, når det gives sammen med roefibre*. Sammenlignet med Speedi-Beet udnyttes fibrene ikke helt lige så godt, men udnyttelsen af fibre i Fibre-Beet er betydeligt bedre end i hø.

 

 

Udover at Fibre-Beet har en høj ED, så har produktet vist sig at kunne opretholde en højere pH-niveau end almindeligt hø, når man testede det i en laboratorie-simuleret hestemavesæk. Dette indikerer, at Fibre-Beet kan have en evne at forbedre miljøet i mavesækken. Undersøgelser af rigtige heste som fodres med Fibre-Beet er dog nødvendigt for at kunne bekræfte det. Sådanne undersøgelser er påbegyndt og tyder på, at antagelserne passer, men flere heste skal testes, før man kan konkludere noget endeligt.

 

 

Speedi-Beet

Du kan læse mere om Speedi-Beet her

Fibre-Beet

Du kan læse mere om Fibre-Beet her

Fodnote: *Beet pulp

Referencer:

British Horse Feeds, 2017, Speedi-BeetTM: Technical Update.

British Horse Feeds, 2017, Fibre-Beet: A technical update.