Nyheder

Heste med tendens til nyreslag

Læs mere...

Vælg det rigtige foder til forfangen hest

Læs mere...

Efterår i regn og mudder

Læs mere...

Når grovfoderet mangler

Dette års sommer er helt ekstraordinært varmt med en meget lang periode uden regn, desværre med den konsekvens at udbytte af 1. slæt hø og wrap er lavere end normalt. Vi kan stadig håbe på, at vejret vender lidt, så der er mulighed for et

Læs mere...

Stivelse og sukker - Skal vi være nervøse?

Heste får energi fra mange forskellige kilder. En kombination af fibre, stivelse/sukker og fedt. I de seneste par år er markedet blevet fyldt af en lang række fodertyper med lav niveau af stivelse, og hesteejere har reageret på dette ved at efterspørge lavere og lavere stivelsesniveau i foderet.

Læs mere...

Brogaarden undersøger: Sommereksem

Skrevet af Maria Brun-Rasmussen, Cand. Agro.
torsdag, februar 09, 2017
Brogaarden undersøger Heste Islandske heste sommereksem/kløe
Brogaarden undersøger: Sommereksem

Forår/sommer 2016 udførte Brogaarden en undersøgelse af 3 forskellige tilskudsprodukters effekt på sommereksem hos Islandske Heste. Sommereksem er et stort problem for mange Islandske Heste, men også andre ponyer og store heste. Desværre findes der ikke en endelig kur til at forbygge eller behandle mod denne lidelse, men der kan gøres flere tiltag for at mindske generne.

 

Hvad er sommereksem?

Sommereksem er en allergisk reaktion på insektstik/bid, hvor hestene får kløe og irritation i huden i større eller mindre grad. Det er forskellige insekter, som kan udløse en allergisk reaktion, men mitten er den mest udbredte. Efter første kontakt med et allergen (i dette tilfælde spyt fra mitter) reagerer immunforsvaret ved at der dannes der hvide blodlegmer, specielt IgE-antistoffer, som knytter sig til mastceller. Mastceller starter herefter den allergiske reaktion, hvor kløe og hudirritation opstår. Kløen er ulidelig, og hestene vil klø sig voldsomt og ofte få sår i det angrebne område. Sår i sig selv kan også medføre kløe, så en ond cirkel startes, hvor hesten først klør sig på grund af et insektbid, men efterfølgende kan holde kløen i gang på grund af sårene der opstår. Forandringerne som fortykkelse af huden, små knopper, skorper, hårtab og kløe er ofte tegn på sommereksem. Det er derfor vigtigt at få stoppet denne kædereaktion hurtigt, hvis man opdager nogle af de nævnte tegn på sommereksem, så skaderne og generne minimeres. Insekterne stikker over hele kroppen, men de mest udsatte steder er oftest i hovedet, ved manen, under maven og ved haleroden.

Sommereksem er velkendt inden for Islandske heste importeret fra Island, hvor man mener, at de er mere modtagelige overfor at udvikle allergi overfor mitternes spyt. Denne antagelse er opstået, da antallet af mitter er betragteligt lavere på Island end i Danmark, men ikke desto mindre så udvikler danskfødte heste også sommereksem såvel, som andre racer. Derfor er der også et stort ønske om at finde ud af så meget som muligt omkring lidelsen, da det kan ramme alle og er ulideligt for hesten.

Årsagen til, at vi ønskede at se nærmere på nogle af vores tilskudsprodukter og deres effekt på sommereksem, var fordi de udvalgte produkter havde udmærket sig ved hud- og pelsproblemer generelt. Derudover arbejdede vi med teorien om, at var hudbarrieren god og immunforsvaret på toppen, så kunne skader på huden hurtigere heles af kroppen, og derved minimere omfanget af skaden og reducere kløen. En allergisk reaktion er egentlig en tilstand, hvor kroppens immunforsvar går lidt i selvsving og reagerer voldsomt på en ellers lille ting. Derfor kan det virke selvmodsigende at stimulere immunforsvaret, især da allergiske reaktioner hos mennesker behandles ved at hæmme immunforsvaret.

Gældende for de 3 udvalgte produkter er, at de alle har antioxidantiske effekter og på denne måde hjælper immunforsvaret til at overkomme de opgaver, det stilles overfor. Immunforsvaret spiller en vigtig rolle overalt i kroppen, og sørger både for at fjerne ødelagte muskelceller efter hårdt arbejde, bekæmpe uønskede bakterier og vira (f.eks. forkølelse) osv. Derfor er der et øget behov for antioxidanter i situationer, hvor immunforsvaret belastes mere end normalt.

Insekterne vågner fra dvale/klækkes i det tidlige forår, når temperaturen når op på omkring 8-10 grader. Herefter vil mittetrykket stige markant i takt med at det bliver varmere. Hen over sommeren vil der normalt være færre mitter end foråret, men det afhænger af, hvor våd sommeren er. Mittetrykket stiger normalt igen i de sene sommermåneder, hvor der kan opstå udbrud af sommereksem igen. Perioden op til mitterne klækkes er derfor vigtig, og det er på denne tid hestene skal forberedes på de kommende mitteangreb. Desværre er det også på dette tidspunkt, at mange heste skifter pels, og derfor har mere sart hud end på andre tider af året. Foråret 2016 var forholdsvist koldt og mange hesteejere meldte tilbage, at deres heste ikke var angrebet, hvor de ellers plejede at få de første tegn på sommereksem. Undersøgelsen forløb over 60 dage i perioden april-juni.

 

De tre tilskudsprodukter var EQmach, QLC og Itch-Free.

EQmach er et produkt, der er udviklet af Norske Metazoan, og har vist sig at have flere gavnlige effekter, navnlig at det hjælper hesten med ikke at ophobe så meget mælkesyre i musklerne under træning, men også en række andre virkninger. Flere ryttere har set en bedring i hud og pels, mens de fik tildelt EQmach. Derfor er det interessant at se effekten på sommereksem også.

QLC er et tilskud af naturlige antioxidanter, der hjælper kroppen med at neutralisere de skadelige frie radikaler, og er med til at understøtte immunsystemet, hvilket vi håber også kan være gavnligt for heste med sommereksem, da kroppen bedre overkommer skader på huden og de reaktioner mittebid giver.

Mange naturlige antioxidanter findes i hestens naturlige foder – i grønne plantedele som f.eks. græs, urter, frugter m.m. Hvis hesten går på græs om sommeren, vil den typisk ikke mangle antioxidanter. De naturlige antioxidanter tåler dog ikke lang tids opbevaring eller forarbejdning (varme, ilt). Om vinteren vil hesten typisk tilbydes foder, der ikke har et højt indhold af naturlige antioxidanter. Foderet er bearbejdet og opbevaret i længere tid f.eks. hø/wrap, som er tørret, varmebehandlet eller ensileret.

 

QLC

Itch-Free er en kombination af urter, der er velegnet til heste med hud og pelsproblemer, og som understøtter bl.a. immunforsvaret. Itch-Free indeholder flere urter, som styrker huden, men også kamille, som kan dæmpe hudirritation. Denne kombination er fordelagtig for heste med sommereksem, da kløen dæmpes, samtidig med, at huden stimuleres til at regenerere hurtigere. Dodson & Horrell har set gode erfaringer med urteblandingen og derfor interessen for, at undersøge produktet i forhold til Islandske heste.

En placebogruppe blev testet for at tage hensyn til vejrlig forskelle fra sidste år. Denne gruppe fik en lav daglig mængde af Brogaardens Elektrolytter, da det ikke indeholder antioxidanter, som var det primære fokusområde i denne undersøgelse. Generelt har mange af hesteejere kommenteret, at koldt vejr påvirker mittetrykket, og det bliver mindre med mindre sommereksem til følge. Hvis det var tilfældet under denne undersøgelse, så ville placebo-gruppen også opleve mindre sommereksem end sidste år. Hvis ikke, så ville forbedringer hos hestene, der fik tilskud primært kunne tilskrives tilskuddene.

 

Forsøgsopstilling

Hesteejerne udfyldte et spørgeskema og egnede heste blev delt ind i 4 ens grupper (så vidt muligt). Grupperne fik tilfældigt tildelt et af de tre tilskudsprodukter eller placebo. Fordelingen af heste kan ses i Tabel 1. Drægtige hopper og heste, som fik medicin der kunne have en effekt på resultatet, frafaldt i første sorteringsrunde. For at deltage i forsøget skulle hestene minimum have haft sommereksem i 2 sæsoner for at sikre, at hesten lider af tilbagevendende sommereksem. Dette kræves for at sikre, at det er sommereksem og ikke en anden situation, hvor huden er irriteret.

Dernæst var det vigtigt at forsøge at gøre grupperne så ens så muligt, så grupperne blev sammensat, så de både indeholdt heste med let/middel/svær grad af eksem (tidligere år), efter alder og køn, om hestene blev udsat for højt/lavt mittetryk, gik med/uden insektdækken, og om de fik vitaminer/mineraler eller ej. Studiet var blændet, så hesteejerne vidste, ikke hvilket produkt de gav. Det gøres for ikke at påvirke oplevelsen af produkterne og deres effekter, da det har vist sig at kunne påvirke resultatet. Hestene fik tilskuddet hver dag i 60 dage, og et svarskema skulle igen udfyldes efter testperiodens slutning og svarerne gennemgås. Desværre udgik nogle af hestene af forskellige årsager herunder manglende svar fra ejer, sygdom og aflivning.

Resultaterne ses i tabel 2. Tabel 1 – Informationer om hestene i de fire forsøgs-grupper.

EQmach QLC Itch-Free Placebo (Elektrolytter)
Før Efter Før Efter Før Efter Før Efter
Antal 20 14* 20 19* 19 16* 18 18
Køn:
-Hoppe 9 6 7 7 7 7 8 8
-Vallak 9 7 11 10 11 8 9 9
-Hingst 2 1 2 2 1 1 1 1
Alder:
- 3-10 år 4 4 3 3 7 7 4 4
- 11-20 år 9 3 10 10 9 9 9 9
- 21-30 år 7 7 7 6 3 0 5 5
Fødeland:
- Danmark 9 9 7 7 7 7 8 8
- Island 11 5 12 11 12 9 9 9
- Andet 0 0 1 1 0 0 1 1
Højt mittetryk:
- Lavt 5 3 2 1 2 2 2 2
- Middel 7 6 10 10 9 6 10 10
- Højt 6 3 4 4 4 4 3 3
- ved ikke 2 2 4 4 4 4 3 3
*Difference i antallet af heste mellem før og efter, skyldes heste, der er udgået af undersøgelsen.

 

Resultater

Tabel 2 viser, hvordan hesteejerne vurderede graden af sommereksem, og derfor graden af sommereksem hesten normalt har (blå kolonner). De grå kolonner viser graden af sommereksem ved det afsluttende spørgeskema. Det er meget interessant, at for både EQmach, QLC og Itch-Free var der færre med svær grad af eksem ved forsøgets slutning end for placebo-gruppen. Antallet af heste med svær grad af eksem var uændret for denne gruppe, hvorimod de andre grupper gik fra 5-7 heste til 0-1 heste. De fleste af hestene flyttede én grad ned, men enkelte rykkede fra Svær til Let.

Med undersøgelser som disse, afhænger før og efter vurderingerne fuldstændig af hesteejerne, da de følger udviklingen og indrapporterer resultatet. Derfor kan der være lidt forskel på, hvordan forbedringer opleves, hvilket kan give udslag i resultatet. Et efterfølgende kontrolleret studie kunne derfor være oplagt, da ejerindflydelse/opfattelse på denne måde kan fjernes, men det er et stort set-up. Ikke desto mindre er det meget interessant, at alle tre tilskudsprodukter i denne undersøgelse formåede at forbedre tilstanden hos de hårdest ramte heste i forhold til tidligere år. Det må forventes, at denne gruppe af heste er den sværeste at flytte, da der er størst skader på huden og immunforsvaret er mest belastet.

Placebo-gruppen skulle være med til, at afgøre om vejret og mittebestanden var mere gunstig for hestene dette forår end tidligere år. Der er ikke et entydigt tegn på, at mittetrykket har været lavere, da stort set lige mange heste rykkede fra Middel til Let grad af sommereksem i alle fire grupper (dog markant flere for heste fodret med QLC – 7 vs. 4), men placebo-gruppen var den eneste uden ændringer i de heste, der havde svær grad af sommereksem. Antallet af heste med svær sommereksem var mindre for placebo end de andre, og det kan måske have en betydning. Dog tyder det på, at det kan have en positiv effekt at styrke immunforsvaret.

Tabel 2 – Fordeling af heste med sommereksem i Let, middel og svær grad før og efter tildeling af EQmach, QLC, Itch-Free eller placebo.

Graden af eksem tidligere år Graden af eksem efter tilskud (2016)
Let Middel Middel Let Middel Svær
EQmach 5 4 5 9** 5 0
QLC 1 11 7 8** 10 1
Itch Free 3 7 6 7* 8 1
Placebo 3 12 3 7*** 8 3

*2 heste havde ingen eksem ved slutningen af forsøget

**1 hest havde ingen eksem ved slutningen af forsøget

**3 heste havde ingen eksem ved slutningen af forsøget

 

Interessant var det også, at spurgtes der direkte til, om hesteejeren så forbedringer fra foregående år, så svarede dobbelt så mange ja, som nej af de der havde givet Itch-Free (se Figur 1). Vi forventede god respons på Itch-Free, da Dodson & Horrell har specifikt sammensat produktet for at afhjælpe kløe og hudirritationer hos alle heste, men især heste med sommereksem. Ligeledes så over 60% af de, der havde givet EQmach forbedringer fra året før. Det er et forholdsvist nyt produkt i Danmark og er egentlig henvendt til at støtte udholdenhed under fysisk hårdt arbejde, men har også fået gode tilbagemeldinger på hår og hud, det er spændende at finde samme tendenser i denne undersøgelse. Desværre oplevede flere. at hestene ikke var så glade for smagen af EQmach, og nogle af hestene har derfor ikke fået fuld dosis i hele perioden. Ligeldes blev gruppen reduceret kraftigt, hvilket kan have effekt på resultaterne.

Effekterne af EQmach kan derfor godt være større end denne undersøgelse har fundet. Producenten bag EQmach har ikke før oplevet et stort problem med smagen, men tager det meget seriøst. En af årsagerne til, at hestene i denne undersøgelse reagerede på smagen kan være, fordi Islandske Heste generelt får mindre krybbefoder end rideheste. Der er derfor mindre at blande tilskudsproduktet op i og smagen er mere fremtrædende. Producenterne vil selv lave en undersøgelse med heste med sommereksem i 2017.

 

Hesteejernes oplevelse af EQmach, QLC, Itch-Free og placebo.

på baggrund af en mindre undersøgelse, de tidligere har lavet, hvor de fandt positive effekter hos heste med forskellige pels/hudproblemer, dog ikke sommereksem. Der er planlagt, at en større gruppe af heste indgår end i denne undersøgelse, så validiteten stiger. Det bliver spændende at se resultatet i slutningen af 2017, men allerede nu er der god grund til at tro, at der er en effekt.

QLC opnåede ikke samme respons, når hesteejerne blev spurgt direkte om forbedringer årerne imellem, som når de skulle vurdere graden af sommereksem før og efter tildeling af QLC (se Figur 1 og Tabel 2). Grunden til at der ikke var lige så mange der oplevede forbedringer, som heste der rykkede en grad ned ved vurdering af omfanget af sommereksem, er uvist.

For placebo oplevede også omkring halvdelen af gruppen forbedringer, men det var mere forventeligt, da det var den gruppe, hvor færrest havde flyttet sig i graderne. Både i det indledende og afsluttende spørgeskema blev hesteejerne spurgt til forskellige forhold omkring fodring, opstaldning osv., som måske kunne have indflydelse på resultatet. Blandt andet spurgte vi til hestenes foderplan, men det kræver en nærmere gennemgang. Fodring af Islandske Heste var tidligere meget forskellig fra andre rideheste, da de primært fik grovfoder (hø/wrap) og et "ridefoder" efter ridning og dermed ikke foder hver dag.

Der har derfor været diskussioner om, hvorvidt underforsyning af vitaminer og mineraler på de dage, hvor hestene ikke rides, kan spille en rolle for immunforsvaret. Det var dog ikke muligt at se en sammenhæng i denne undersøgelse, da den omfatter for mange forskellige heste både i forhold til fodring, men også mht. alder, arbejdsniveau og opstaldningsrutiner til, at det kan give et brugbart resultat.

Det kunne dog fortsat være interessant at vide, om hestene i denne undersøgelse er fodret oftere, fordi de skulle have tilskuddet hver dag, og det måske også kan have positive effekter.

Det forventedes, at insekt/netdækken kan have indflydelse på resultatet, da det har vist sig, at en af de bedste måder at forebygge mod sommereksem, er ved at undgå at hestene bliver bidt/stukket af insekterne. Derfor er insekt/netdækkener meget anvendt ved sommereksem. Ligesom for opstaldningsforhold, oprindelses land osv., så havde insekt/netdækken ikke indflydelse på resultatet overordnet set (se Figur 2). Selvom der var lige mange med dækkener på i gruppen med EQmach og flere i de andre grupper, sås der stadig positive effekter af tilskudsprodukterne. Denne undersøgelse ser ikke på effekten af insekt/netdækken, men om det kunne have indflydelse på resultaterne, hvilket det umiddelbart ikke havde. Alle grupper oplevede effekt af tilskudsprodukterne, selv om nogle grupper havde større andel af heste med insekt/netdækken på. Insekt/netdækken er fortsat meget vigtig i forebyggelsen af sommereksem og skal anvendes efter behov.

 

Konklusion

Undersøgelsen her antyder, at der kan være fordele ved at forberede hesten på mittesæsonen ved at styrke immunforsvaret. Det var især heste, som tidligere har været hårdt ramt af sommereksem, som sås bedre, når de fik EQmach, QLC eller Itch-Free. Dog oplevede lige mange forbedring hos heste med let og middel grad af sommereksem med placebo også. Denne undersøgelse kan derfor ikke enstemmigt sige, hvor stor effekt produkterne har, men den måske give et fingerpeg om, at der kan være noget at hente i denne retning for disse heste. Flere og stærkere undersøgelser skal laves for at komme nærmere et resultat, men det kan være et fingerpeg om at det er værd at have fodring med i overvejelserne.